Meteen naar de inhoud

Statement

“GEEN VAKBOND MAAR WEL EEN STEM VAN DE WERKVLOER”

Het platform bezorgde dienders is een initiatief van politiemensen die werkzaam zijn in de volle breedte van de primaire operationele processen in diverse regio’s. Daarbij spelen ook de ondersteunende diensten een belangrijke rol. Samen vormen zij immers de politieorganisatie die de “hoofdbijdrage” levert aan de veiligheid in onze burgermaatschappij.

Dat begrip veiligheid is voor het platform de drijfveer. Het platform maakt zich zorgen om die veiligheid van de politieambtenaar en die van de burger. Het platform is van mening dat die veiligheid steeds minder op een acceptabele wijze gewaarborgd kan worden. Van een preventieve surveillance die het veiligheidsgevoel verhoogd en de pakkans vergroot, is nagenoeg geen sprake meer. Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij de aanrijdtijden in de “buitengebieden” onverantwoord groot worden.

Het platform heeft zich ten doel gesteld om, vanuit de professionaliteit en in het belang van het mooie vak, bij te dragen aan het verhogen van de veiligheid van politiemensen en die van de burger. Onlosmakelijk daaraan verbonden is de kwaliteit van het politiewerk, ook in de “meest basale” contacten met de burger. Daarbij is een goede balans tussen het aantal dienders op straat en het aantal mensen dat deel uitmaakt van de ondersteunende diensten van belang.

De leden van het platform doen hun werkzaamheden vanuit hun ambtseed/belofte en de kernwaarden respect, duurzaamheid, vrijheid en zonder aanzien des persoons.

Zij gaan actief de dialoog aan met alle partijen in het veiligheidsdomein en met de volksvertegenwoordiging. Desgevraagd adviseren zij vanuit de professionaliteit van het vak en bieden tegenspraak, wanneer naar hun mening de veiligheid van de politieambtenaar en die van de burger in het geding is.

Het platform is geen vakbond en pretendeert dat ook niet te zijn. Tevens heeft het platform niet de intentie om beleid te ontwikkelen. Het is “de stem van de werkvloer” van en voor politiemensen. Daarmee vormt het platform een aanvulling op de activiteiten van de vakorganisaties en een klankbord voor beleidsmakers/bestuurders.

Het platform bezorgde dienders bestaat uit collega’s vanuit diverse disciplines en regio’s. Uit sympathie voor het initiatief wordt het platform gefaciliteerd door de politievakorganisaties in de vorm van het beschikbaar stellen van vergaderruimte in het centrum van het land.

Het platform bezorgde dienders.