Meteen naar de inhoud

Waarom een platform?

Waarom een platform bezorgde dienders? Is het een nieuwe bond? Doen de bonden hun werk niet goed?

Vragen die er toe doen. Het platform is echter geen nieuwe vakorganisatie en wil dat ook niet worden. Er zijn al voldoende en goede mogelijkheden om een keuze te maken voor een vakbond die qua identiteit het beste bij je past.

Wat is dan de meerwaarde van het platform?

De platformleden “staan met hun benen in de modder”, op diverse werkplekken en binnen verschillende disciplines. Zij voorzien de bonden en andere partners zoals bijv. politici van “ongefilterde” informatie, rechtstreeks vanaf de werkvloer. Gebleken is dat die partners behoefte aan dergelijke “basale informatie” hebben.

Dat geldt voor alle facetten van de politieorganisatie, dus ook de beheersmatige taken. Samen vormen wij immers die organisatie met als uiteindelijk doel: Het verhogen van de veiligheid in onze maatschappij. Onze zorg is o.a. het feit dat de politieorganisatie in de achterliggende jaren steeds meer uit balans is geraakt.

Er zijn regio’s waar amper een kwart van de bij die regio werkzame mensen beschikbaar is voor de planning van de noodhulp en van dat potentieel moet ook nog geleverd worden aan andere onderdelen. Dan is er toch iets mis in de balans bij een organisatie die primair tot taak heeft, het handhaven van de openbare orde en het op acceptabele wijze waarborgen van de veiligheid van de burger. Dat gebeurt niet vanachter een bureau.

In dat kader zijn wij voorstander van een Nationale Politie. Door het centraliseren van o.a. beheersdiensten moet er ruimte vrij komen. Bij de vorming van z.g. robuuste teams zoals de kwartiermaker die voor ogen heeft, is de locatie van die teams qua geografische spreiding van belang. Dat maakt het mede mogelijk om de voorgeschreven aanrijdtijd van 15 minuten te garanderen. Goedkopere huisvesting mag niet doorslaggevend zijn om daarvan af te wijken.

We moeten ons er ook van bewust zijn dat het rendement van een omvangrijke reorganisatie als deze, pas over enkele jaren zichtbaar zal zijn. Het is de taak van de vakorganisaties om er gedurende deze operatie op toe te zien dat functiewijzigingen op een “elegante wijze” worden behandeld c.q. afgehandeld.

Als platform trachten wij vanuit een stuk bezieling voor ons vak, daaraan eveneens een positieve bijdrage te leveren waarbij de vakman het vertrouwen krijgt en de diender weer terug komt op het voetstuk. Wij vragen daar aandacht voor bij politiek, Openbaar Ministerie, ketenpartners en natuurlijk de burger.

U kunt ons daarbij helpen, door het met ons delen van uw ervaringen waarvan u vindt dat het eigenlijk anders zou moeten en kunnen.

Met vriendelijke groet,

Dolf Mauritz
Initiatiefnemer platform