Meteen naar de inhoud

Brief aan korpschef n.a.v. klacht tegen eenheidsleiding Den Haag

0623 – 114039

bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl

 

AAN:

De Korpschef van de Nationale Politie,
E.S.M. Akerboom,
i.a.a. de Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus,
De Commissie Justitie en Veiligheid
van de 2e Kamer der Staten-Generaal

 

Onderwerp: Klacht tegen eenheidsleiding Den Haag.

Den Haag, 21 oktober 2019

 

Geachte heer Akerboom / beste Erik,

Sinds juli van dit jaar worden wij met enige regelmaat via de media geconfronteerd met het nieuws dat onze politie-organisatie één grote racistische, seksistische intimiderende en frauderende omgeving zou zijn. De journalist baseert deze uitlatingen op grond van hetgeen klokkenluiders verteld zouden hebben.

Bij het gebruik van de term klokkenluider gaat het vermoedelijk al mis. Het in dit geval gebruiken van die term, doet geen recht aan de betekenis daarvan. Sinds 2013 (en jaren daarvoor) is de nu “aan de kaak gestelde” problematiek, al bekend binnen de organisatie en is er vanuit de korpsleidingen tot heden veel energie in gestoken om dergelijke ongepaste bejegening/gedragingen binnen de organisatie te beteugelen. En dat vraagt tijd in een organisatie van bijna 70.000 werknemers, met een gecompliceerde bedrijfsstructuur.

Kennelijk is er echter een kleine groep mensen die vindt dat dat proces niet snel genoeg gaat en heeft gemeend het heft in eigen hand te moeten nemen, door op onorthodoxe wijze het onderwerp in de media te brengen.

Met tussenpozen wordt iedere verandering in de situatie van betrokkenen in het NRC gemeld en het artikel wordt “als bij een kras in de grammofoonplaat” steevast aangevuld met het “nieuws” dat ook al in voorgaande artikelen werd vermeld. De rimpeling in de vijver is nog niet weg of dezelfde steen die uit de vijver is gevist, wordt er weer in gegooid. Dat creëert onrust.

Wanneer hetzelfde “nieuws” telkens herhaald wordt, heeft dat meestal een ander doel dan alleen het belichten van het onderwerp. Ook in dit geval kunnen wij ons niet aan deze indruk onttrekken.

Om de ultieme vorm van aandacht te creëren werd via de actiegroep “Controle Alt Delete”, een klacht ingediend tegen de eenheidsleiding van de politie-eenheid Den Haag. Deze klacht werd mede ondertekend door een twintigtal maatschappelijke organisaties.

Op bijna agressieve wijze tracht men u als korpschef te dwingen om “een kant te kiezen”. Daarnaast wordt de klacht op unfaire wijze “op de persoon gespeeld”. Het neemt vormen aan van een politieke activistische lobby waarbij de ingrediënten voor polarisatie worden aangeleverd.

Geachte heer Akerboom, wij ervaren het steeds meer als pijnlijk om constant publiekelijk weggezet te worden als organisatie/persoon die buitensluit/discrimineert etc.

Laat het helder zijn: Ook wij zijn tegen welke vorm van uitsluiting dan ook!
Maar de wijze waarop de politie nu wordt weggezet, zonder dat daar een goede reactie op komt waarin ook “andere elementen” eerlijk benoemd worden, beschadigd de organisatie en personeel en demotiveert de vele duizenden collega’s die het hart op de juiste plaats hebben.

Wij besluiten met het volgende:

In het licht van capaciteitsmanagement bevindt onze organisatie zich in zorgvolle omstandigheden. Bij uw aantreden kraakte het korps en dat kraken is helaas niet minder geworden. Ook in de nabije toekomst, wanneer 13.000 collega’s de organisatie zullen verlaten zonder dat daar voldoende instroom tegenover staat, zal het kraken alleen maar toenemen. (Vanaf het moment van oprichting van ons platform in 2009, hebben wij daar bij de achtereenvolgende Kabinetten aandacht voor gevraagd).

Een zorgelijke situatie die het idee geeft dat we met een trein rijden, richting een brug die niet afgebouwd is, omdat er niet tijdig aan is gedacht om voldoende materiaal voor die brug te organiseren. En ondertussen wordt in de trein de aandacht van dat probleem afgeleid door een buiten proporties gegroeide discussie. Het doet denken aan de strijd over de kleur van de brandweerauto’s, terwijl de boel afbrandt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Wij zijn graag bereid het bovenstaande mondeling toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Platform Bezorgde Dienders,
Dolf Mauritz.

 

(Daar dit onderwerp in het AO van de commissie J&V op 10 oktober prominent aan de orde is geweest en in volgende AO’s ook aan de orde komt, wordt een afschrift van deze brief/mail ter informatie gezonden aan de genoemde commissie)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *