Meteen naar de inhoud

Grote actie politiebonden op 27 maart 2024. Politieagenten laten doorwerken tot 68 is Ongezond, Onveilig, Ondankbaar!

Beste collega’s,

Op 14 februari 2017 overhandigden wij als Platform Bezorgde Dienders de petitie getiteld “No man left behind” met 23.000 steunbetuigingen aan de commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van de 2e Kamer, waarin wij de commissie V&J verzochten te bewerkstelligen dat:

  • De regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) hersteld wordt en dat de uitvoerende politiemensen tot de leeftijd van 62 jaar hun beroep uitoefenen met een daarbij behorende passende financiële regeling tot het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt;
  • Er drastisch wordt geïnvesteerd op de instroom van nieuwe collega’s om de uitstroom in de nabije toekomst te kunnen compenseren.

De petitie was mede aanleiding voor het door de politiebonden in 2018 ingediende burgerinitiatief, met als doel het wegnemen van wettelijke belemmeringen, zodat sociale partners op CAO-niveau maatschappelijk verantwoorde afspraken kunnen maken over vervroegde uittreding voor zware en hoog-risico beroepen.

Zowel de petitie als het ingediende burgerinitiatief hadden niet het gewenste effect. Wel kwam er als onderdeel van het pensioenakkoord een tijdelijke RVU-regeling voor de periode 2021 t/m 2025.

Het zou van realiteitszin en respect voor het vak van politie-agent getuigen, wanneer er ook na 2025 permanent de mogelijkheid blijft bestaan, om gebruik te kunnen maken van de RVU-regeling. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt men in “Den Haag” daar niet toe bereid.

Meld je daarom via de link in onderstaand bericht aan, voor de grote actie van de bonden op het Malieveld in Den Haag op 27 MAART 2024!

——————————————————————————

Grote actie vakbonden op 27 maart 2024

Het is zover! Onze eerste compacte actie in Den Haag was een succes. De regeling voor zwaar werk staat weer in de aandacht van alle betrokken partijen. Alleen zijn er nog geen echte vervolgstappen gezet. De partijen zijn niet aan tafel gegaan voor verdere onderhandelingen. En daarom komen wij weer terug. Om te laten zien en horen dat het ons menens is. Politiewerk is zwaar werk, in alle facetten. En daardoor verdient het een fatsoenlijke regeling voor vervroegd pensioen.

Namens de vier politiebonden heeft Nine Kooiman de belofte op 30 januari duidelijk gemaakt. “Als er niet snel duidelijkheid is over een nieuwe Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), dan komen we terug. Alleen dan wel met veel meer!” En dat moment is dus gekomen. Op 27 maart gaan we ons standpunt in Den Haag nog duidelijker laten zien en horen.

Niemand binnen de politie twijfelt er immers aan dat politiewerk zwaar werk is. Van hoog tot laag is iedereen in ons korps er ook van overtuigd dat een goede regeling voor vervroegde uittreding gerechtvaardigd is. De korpschef benadrukte het ondubbelzinnig tijdens onze eerste actie. Na veel jaren in dienst van de maatschappij en het gezag van Nederland verdien je een fatsoenlijke mogelijkheid om voor je AOW-leeftijd te stoppen.

Helaas zien de partijen aan de onderhandelingstafel ‘in de polder’ dat niet zo. Hoewel de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft gesproken met de voorzitters van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties willen ze de onderhandelingen over een RVU vanaf 2026 niet voortzetten. De werkgevers willen nog niet ingaan op de eisen die de federaties van werknemers hebben gesteld. En daarmee blokkeren ze meteen het onderhandelingsproces in onze organisatie.

Daarom moeten we weer in actie komen. Als er nu geen regeling vanaf 2026 komt, dan is die er ook niet meer voor de jongere collega’s. Daarom moeten we met z’n allen de vervolgstap zetten. Als politievakbonden roepen we je dan ook op om op 27 maart 2024 deel te nemen aan een grote vakbondsmanifestatie in Den Haag.

Het is in het belang van ons allemaal om werkgevers en politiek te laten zien dat het ons menens is. We eisen een behoorlijke regeling voor vervroegd uittreden voor collega’s die in hun carrière het zware politiewerk hebben gedaan. In dienst van de samenleving en in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag.
 Klik hier   om je in te schrijven voor onze massale actie op woensdag 27 maart 2024 En vraag collega’s om dat ook te doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *