Meteen naar de inhoud

Politie-acties CAO rond de jaarwisseling?

Collega’s,

De laatste uren van 2020 tikken weg. Nog even en ook 2020 is helemaal geschiedenis.

De oorlog heb ik niet meegemaakt en dat is de reden dat ik het afgelopen jaar, qua maatschappelijke ontwikkelingen, als het meest bizarre jaar van mijn leven heb ervaren. Ik schat in dat veel mensen, zowel in Nederland als daarbuiten, dat zullen beamen.

Een wereld die voor velen onkwetsbaar scheen, bleek plotseling helemaal niet zo maakbaar als wij mensen wel dachten. Het waren geen vijandige legers die met tanks ons land binnenrolden, vergezeld van vliegtuigen die de boel platgooiden. Nee, het was een onzichtbare vijand uit totaal onverwachte hoek, die onze samenleving verlamde. Een pandemie die niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld diepe sporen trok en nog trekt.

In eerste instantie een ‘ver-van-ons-bed-show’, letterlijk aan de andere kant van de wereld. Maar door een veelheid aan vormen van mobiliteit, werd eind februari 2020, voor het eerst bij iemand in Nederland besmetting met het coronavirus vastgesteld.

De onbekendheid met het virus en de verspreidingsvorm ervan, maakten dat we als een schip zonder radar in de mist voeren. In een periode, waarin het vaak dodelijke virus om zich heen greep, was het voor de kapitein van dat schip ingewikkeld om richting te bepalen. Er was immers geen besluitvorming voor soortgelijke cases uit het verleden voorhanden.

Naast dat mensen door het virus werden getroffen, werden door de genomen maatregelen ook onze economie en het maatschappelijke leven in het hart getroffen.
Als gevolg van het feit dat in ons land ‘het dak gerepareerd werd toen de zon scheen’, beschikte het Kabinet over “diepe zakken”, zoals de minister van Financiën dat verwoordde.

Met de vele miljarden uit die diepe zakken werden niet de salarissen verhoogd, maar bedrijven overeind gehouden voor zover dat mogelijk was.

Dat neemt niet weg dat er veel stil leed is ontstaan. Mensen die hun bedrijf ten onder zagen gaan, mensen die van het ene op het andere moment hun baan kwijtraakten (soms zelfs nadat zij eerst al salaris inleverden), mensen die in eenzaamheid en in uiterst versoberde vorm afscheid moesten nemen van geliefden.

Nadat het einde van de tunnel in zicht leek, raakten we als het ware verzeild in een uitputtende marathon, waarvan het eindpunt steeds verder weggeschoven werd. Dat was en is slopend voor allen, die zich ingezet hadden en nog inzetten om de pandemie het hoofd te bieden.

Beelden in de media maakten het zware werk in de zorg inzichtelijk. Op 27 oktober 2020 stemde een meerderheid van de 2e Kamer in met een motie voor structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers. Ondanks dat het Kabinet niet tot uitvoering van die motie overging, hervatten artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, waarvan velen nog niet hersteld waren van de impact die de eerste golf op hen had, wederom hun taak.

In schril contrast daarmee, staat een mededeling van de voorzitter van één van de politiebonden in de media, om als actievorm bijvoorbeeld op de laatste dag van het jaar, ’s avonds van 23:00 tot 24:00 uur “er even niet te zijn”. Reden daarvoor was het feit dat minister Grapperhaus niet kon voldoen aan de looneis van 2,5 %, maar ‘slechts’1,3 % voor een looptijd van 16 maanden kon bieden. De timing van het ‘dreigement’ is niet erg chique.

We moeten ons sterk afvragen welk signaal we daarmee afgeven aan een verlamde samenleving, met tienduizenden mensen voor wie de toekomst uiterst onzeker is.

En ja, ook de politie kreeg het voor de kiezen en niet gering. Ik denk daarbij o.a. aan geplande en ongeplande demonstraties in het kader van corona, BLM en vuurwerkverbod, die menigmaal uitmondden in gewelddadige rellen. Ook bij de politie werd een dringend beroep gedaan op de loyaliteit van collega’s.

Er zijn duizenden huishoudens in Nederland die geen salaris meer ontvangen, maar in plaats daarvan een uitkering. Daarnaast verkeren veel bedrijven en beroepsgroepen in grote onzekerheid over wat de toekomst brengen zal.

Ik kan mij niet voorstellen dat er een politiegezin in Nederland is, dat de feestdagen zonder salaris, 13e maand, extra beloning van € 300.- , baangarantie en een eindejaarsgeschenk, tegemoet moest zien.

Beste collega’s, wellicht zijn er onder jullie die het bovenstaande als vloeken in de kerk beschouwen. Ik denk echter dat, met betrekking tot het stellen van eisen voor verhoging van onze salarissen, voor het komende jaar enige terughoudendheid op zijn plaats is.

Ik wens jullie met jullie dierbaren, een goede en veilige jaarwisseling en een voorspoedig maar vooral gezond 2021.

Platform Bezorgde Dienders,
Dolf Mauritz

24 reacties op “Politie-acties CAO rond de jaarwisseling?”

 1. Beste Dolf
  IK ben het niet eens met wat je schrijft over enige terughoudendheid.
  Het ijzer smeden als het heet is. Opkomen voor je mensen enz. Dat is meer mijn taal.
  Ik ben van een generatie die lang genoeg loyaal is geweest.
  Er altijd zijn en ook nu. NH vroeg en daarna nog even door omdat een stel zotten een demonstratie/ samenzijn aankondigen. Dat mag eindelijk wel eens beloond worden.
  Alles kan in Coronatijd en voor ons ( en verplegend personeel) de deur dicht houden. SCHANDALIG.
  Ze maken misbruik van onze loyaliteit.
  Ik heb de neiging om de mail af te zeggen, maar dat is te simpel. De dialoog moet er zijn.

  Uiteraard vind ook ik het waardeloos voor allen die het moeilijk hebben en omkieperen, maar dan ben ik maar ven egoistisch.

  1. Ik ben het hier niet mee eens.
   Miljarden uitgeven om bedrijven overeind te houden, behoorlijke salarisverhogingen voor de zorg en het onderwijs.
   Die snap ik allemaal en daar sta ik ook helemaal achter.
   Bonus voor de rijksambtenaren die vanuit huis werken en die nog even een salarisverhoging kregen met terugwerkende kracht ivm hun goede werk tijdens de corona. Die snap ik dus niet!
   Wij staan altijd vooraan bij incidenten. Daarnaast veel extra inzet ivm oud en nieuw en de uitstroom van collega’s.
   Veel collega’s die via hun werk besmet zijn geraakt met corona en daar nu nog de nadelige gevolgen van ondervinden.
   Dan is een salarisverhoging van 2,5 % over 16 maanden slechts een economische tegemoetkoming.

 2. Een buitengewoon verstandig standpunt dat wordt ingenomen in deze brief. De maatschappelijke context waarin we als politie op dit moment ons moeilijke werk doen vraagt terughoudendheid in het stellen van eisen. Met “dienen” verdienen we respect en houden we het voor ons werk noodzakelijke maatschappelijk draagvlak. In alle jaren kregen we een goede CAO. Dat zal straks niet anders zijn. Het extra verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor de collega’s op straat moet daarin respect uitstralen voor hen.

 3. Ik vind het ook niet chique om te willen demonstreren in de oudjaarsnacht en er zijn schrijnende toestanden. Dat is echter voor mij geen reden om af te zien van een passend salaris of een thuiswerkvergoeding.

  De werkgever bespaart momenteel schat ik 6 miljoen per maand aan reiskosten. En de besparingen op gas/water/licht en koffie kan ik niet eens inschatten. Wel zie ik die kosten bij mij thuis stijgen, terwijl mijn autoverzekering ook doorloopt. In eerdere Intranet berichten zouden we qua thuiswerk vergoeding gelijk gesteld worden aan Rijksambtenaren, maar dat is teruggedraaid.

  Ja, ik ben ook dankbaar voor mijn vaste werk, salaris en vergoedingen. Echter; ik blijf ook nog rekenen want ik vind niet dat ik daarin terughoudend hoef te zijn.

 4. Natuurlijk een pas op de plaats mbt looneisen is heel begrijpelijk, maar dat hoedt niet voor 16 maanden te zijn.
  Er is een ongekend beroep gedaan op onze flexibiliteit en ondanks dat de grote aandacht gaat naar de zorgmedewerkers(terecht) kan er toch niet aan voorbij gegaan worden dat politiemensen enorme (covid)risico’s lopen omdat wij bij meldingen gewoon vaak niet weten of we met een besmet iemand te maken hebben wanner we een melding krijgen.
  Reanimaties, hulp bij ongelukken, doorgedraaide personen allemaal meldingen met hoge risico’s.
  Onderwijzers 10% erbij en die klaagden weer, dus die 1.6 % is wel heel mager en nauwelijks genoeg om de geldontwaarding op te vangen.
  En denk ook weer eens aan vandaag. In de nachtdienst 2x zoveel politiemensen als normaal op de been, gezin ziet vader of moeder wederom niet met oud en nieuw. En niet wetende of het vannacht een “hel” gaat zijn

 5. Dolf,
  Emotioneel gezien heb je volkomen gelijk, maar rationeel sla je de plank helaas mis want de vele miljarden en miljoenen die nu extra worden uitgegeven door de Overheden (Nationaal, Provinciaal en Lokaal) moeten straks toch weer terugverdiend gaan worden en we weten allemaal wat dat voor de toekomst gaat inhouden. In deze onzekere tijden plukken wij nu de vruchten van een goede rechtspositie bij de Overheid, maar een vaste baan blijft vaste “armoede” zodat wij hier altijd scherp op moeten blijven zijn en minimaal gecompenseerd dienen te worden middels een fatsoenlijke inflatiecorrectie. Stilstand is en blijft immers op den duur toch achteruitgang. Ga hiervoor alleen maar eens te rade bij de vele ex-collega’s die van hun pensioen moeten zien rond te komen en momenteel zelfs moeten vrezen voor een korting hierop.
  Empathie is een goede eigenschap, maar zolang ik met een keiharde realiteit te maken heb en de kosten voor levensonderhoud over de gehele linie niet voor een bepaalde tijd worden bevroren, deel ik helaas toch een andere mening dan die van jou.

 6. Beste Dolf,

  Geld wij is altijd leuk. Maar soms kan het gewoon niet, omdat er andere keuzes gemaakt moeten worden in het licht van de situatie zoals die zich ontvouwt. Ik kan mij dus wel vinden in je woorden. Reden te meer om eens met de minister over secundaire arbeidsvoorwaarden te gaan praten en als beste geste het aanbod van 1,3% te accepteren.

  Rustige jaarwisseling gewenst!

 7. Op de laatste dag van 2020 toch een reactie. Alvast iedereen de beste wensen en gezondheid toegewenst!!!!

  Misschien moet de titel van dit stuk “Politie-acties CAO rond de jaarwisseling” met een uitroepteken geschreven worden-?
  Als atheist wil ik best wel even vloeken, en vind dat “de Politie” zeker in deze moeilijke tijden beter beloond mag worden.
  Dat er nu mensen een uitkering ontvangen, daar kunnen wij toch niets aan doen. (dat is een andere discussie)
  Toch wel mooi dat het in dit land (NEDERLAND) mogelijk is!
  Over de genoemde 13e maand, vind ik nog steeds dat wij deze zelf betalen, doordat wij in periodes betaald worden.
  Een 13e maand is/werd in het bedrijfsleven = 12 maanden salaris en als extra bonus de 13e maand uitbetaald.
  De miljarden zijn er blijkbaar wel. In de jaren verzameld in de diepe zakken van de overheid, met blijkbaar ondersteuning van ons “Politie-Ambtenaren.
  Dus blijf strijdbaar bonden-collegae- platforms G#d v. de Domme, toch een beetje vloeken, en het laatste uurtje er niet zijn, is misschien niet chique aangegeven, en dat gaat toch niet gebeuren. Dat zit niet in ons politiehart, en we zijn er altijd, om dan toch iets te doen. Maar het is tenslotte een ‘ dreigement’ toch…….nog wel.
  De geschiedenis is de dag na vandaag!!!
  Garoet Chris

 8. Vaak met je eens. Deze keer niet. Want ‘wederom’ wordt Politie als sluitpost gebruikt. En dat eventjes nu niet werkt ook heel erg door in mijn pensioen…

 9. Goed verhaal Dolf! Persoonlijk was ik überhaupt nooit zo geïnteresseerd in ‘contant’ geld, maar in rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en eerlijke (pensioen)regelingen des te meer.

  Vandaar dat ik zelf wel (al jaren) knap chagrijnig ben over: “In het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 is opgenomen dat sociale partners en het kabinet gaan onderzoeken of het mogelijk is om het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45 jaar. De uitkomst hiervan is nog niet bekend; partijen zijn nog bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. Als sector zullen we hierop moeten wachten.” Stelselmatig traineren en saboteren van dat onderzoek – had allang, voor ons zware en vitale beroep, afgerond en geregeld kunnen (lees: moeten) zijn – gaat onze onbetrouwbare werkgever heel goed af! En de politiebonden zijn hierover ook angstvallig stil…

  Netspar over ‘Flexibel Pensioen’ (in april 2019). “Er is nauwelijks sprake van generieke maatregelen voor zware beroepen. Een voorbeeld van een generieke regeling die uiteindelijk wel vooral voor zware beroepen betekenis heeft is de regel in Duitsland dat iemand met 45 jaar werkervaring op leeftijd 63 met (vervroegd) pensioen kan.”

 10. Beste Dolf,
  Ik lees dit met gemengde gevoelens en als vakbondsman ben ik voor een goede beloning en rechtspositie.
  Maar gezien de ellende in de samenleving kan en moet ik sympathie tonen voor de mensen die hun baan en inkomen kwijtgeraakt zijn. Voor hen zijn het geen mooie feestdagen. Daarom heb ik begrip voo de ontstane situatie. Laten we dit jaar gewoon niet te grote broek aantrekken en voor de volgende CAO een goed plan maken waar we met ons alle beter van worden. Dan geen kruimels maar een eerlijke verhoging en goede betere arbeidsvoorwaarden waar ook het eerder stoppen weer op de agenda staat. Nu eerst de zorg en laten we blij zijn dat zij nog zo gemotiveerd zijn. Groetjes..

 11. Los van alles en kijkend over de laatste jaren is het juist te gek voor woorden dat wij als politie altijd de straat op zijn gegaan om CAO kracht bij te zetten. Het geeft duidelijk weer wat en hoe onze werkgever over ons denkt. Schaamteloos vliegen de miljarden in het rond en speel onze regering voor Sinterklaas bij de ondernemers. Ik heb het dan niet over de kleine ondernemers. Nee nu het geld binnen schrapen om vooral de aandeelhouder zoet te houden. Het geld verdwijnt of verdampt. Is dit netje niet dus. Eerlijk gezegd ben ik er ook klaar mee. Heel deze pandemie had zover niet mogen komen. Dit met dank aan een besluiteloze regering. Ik vind het beschamend dat er een CAO op tafel lag waar echt niet het onmogelijke is gevraagd. De enige manier is dit te laten zien en dat kan mij niet hard genoeg zijn.

 12. Tja er is wel wat voor te zeggen, maar geloof mij nu maar dat al die steunpakketten weer terug de schatkist in zal moeten. Dus je leeft in een Utopie als je denkt dat na die 16 maanden wel geld naar onze salarissen gaat. Dan zal de (lege) schatkist weer aangevuld worden en moeten wij daar rekening houden. Daarna weer met bijvoorbeeld economische tegenslag. Er is al een aantal keren nagerekend dat in de tijd dat Rutte er zit wij er per saldo (leefkosten – salaris) heel weinig aan over hebben gehouden en de secundaire arbeidsvoorwaarden er ook niet beter op zijn geworden, ook voor de corona. Het is ook niet raar als je vakbonden hebt waarvan die mensen uit dezelfde ruif eten….

 13. Ja mee eens. We hebben het echt niet zo slecht. Maar ik heb ook de tijd meegemaakt als alleenverdiener binnen het gezin dat er niet kon worden gespaard. Owé als de wasmachine het begaf……..
  Dus ik kan mij voorstellen dat er collega’s zijn die wel op die salarisverhoging hopen.

 14. Eens met de stelling van het Platform en ik weet ook wel dat er collega’s zijn die ieder dubbeltje nodig hebben. Wellicht is er een modus te vinden met de minister om nú niet meer salarisverhoging te krijgen, maar zodra het weer kan, wél. En dit ook in een overeenkomst vastleggen (want slapen doen we …..eh … ‘s nachts ?). Zo is er nog nooit onderhandelt, maar de coronacrisis was er ook nog nooit…
  En gelukkig kunnen we terugkijken op een jaarwisseling die niet helemaal uit de hand is gelopen. Maar dat is dan ook te danken aan de geweldige inzet van al die collega’s in de voorbereidingen, de onderhandelingen en de aanwezigheid in de wijken !

 15. Ik ben het eens met diverse regeerders.
  Een buitengewoon verstandig standpunt dat wordt ingenomen in deze brief.
  Ik vind het ook niet chique om te willen demonstreren (in de oudjaarsnacht of wanneer dan ook in de nabije toekmst) en er zijn schrijnende toestanden.
  Maar de waarheid ligt n het midden. Het momentum voor acties door de politie is er nu NIET. We maken daarbij meer kapot dan ons lief is.
  Maar dat laat onverlet dat een gepaste beloning wenselijk is.
  Dus laten we daar zodra de natie is ingeënt keiharde eisen op tafel leggen die recht doen aan het evenwicht tussen de miljarden die naar de KLM en Booking punt com zijn gegaan en onze inzet in de frontlijn.

 16. Hallo Dolf,
  Ik ben het helemaal eens met jou reactie.
  Bescheidenheid siert de mens. Zeker in deze coronatijd.
  Er zijn genoeg mensen in deze tijd die hun baan verloren hebben.
  Wij mogen blij zijn dat wij aan het werk kunnen en blijven.

 17. Gevoelsmatig kan ik mij vinden in de brief. Even pas op de plaats tijdens de jaarwisseling. Wie dien je met acties. Daarnaast, wie willen daaraan meedoen op dat moment? Tuurlijk is het mooi als er een fatsoenlijke loonsverhoging in zit en als je het aan mij vraagt hebben de collega’s dat ook absoluut ook verdiend. Persoonlijk zou ik meer willen inzetten op de onregelmatigheid vergoeding en de overuren toelage. Daar hebben de collega’s die de kolen uit het vuur halen en het snot voor de ogen werken veel meer aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *