Concept akkoord

Geachte collega’s

Zoals jullie weten is er een akkoord tussen de minister en politievakbonden. Het feit dat de politievakbonden niet akkoord zijn gegaan met het eerste voorstel, waar andere beroepsgroepen uit de ambtenarenwereld wel mee akkoord zijn gegaan, is niet voor niets geweest. Daarnaast hebben de maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen periode er wellicht toe bijgedragen, dat de 2e Kamer ons niet helemaal “onwelgevallig gezind” was.

De begroting van de minister van V&J werd iets verruimd, waardoor er wat meer onderhandelingsruimte ontstond. Er blijft altijd te wensen over (zeker op het onderwerp tot welke leeftijd de diender dit fysiek en geestelijk zware beroep nog op een acceptabele wijze kan uitoefenen), maar wij denken dat voor dit moment het maximaal haalbare door de gezamenlijke vakbonden is bereikt. Wij adviseren dan ook om in te stemmen met het bereikte akkoord.

Na het definitief worden van het CAO-akkoord zullen wij u nog nader berichten.

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen, een goede en veilige jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond 2016.

Met vriendelijke groet,
Platform Bezorgde Dienders

One thought on “Concept akkoord

  1. Zeker. Vind dit nog te lang voor het beroep wat heel veel spanningen en gevaar met zich mee brengt. Hoeveel collega’s hebben PTTS?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *