Meteen naar de inhoud

OR-verkiezingen “Schoenmaker blijf bij je leest”

Collega’s

Van 1 t/m 14 november 2021 heb je de mogelijkheid om jouw stem uit te brengen op één van de collega’s, die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de nieuwe ondernemingsraden die op 1 december 2021 van start zullen gaan.

Het is goed om je daarbij het volgende te realiseren:

Je geeft jouw stem niet aan een vakbond, maar aan een collega van jouw eenheid, waarvan jij denkt dat zij of hij jou en de organisatie op een goede wijze kan vertegenwoordigen.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft niet voor niets aan, dat OR-leden “zonder last of ruggespraak” (dus zonder beïnvloeding vanuit een vakbond), zitting hebben in de ondernemingsraad. Helaas is de praktijk vaak anders.

Zoals jullie wellicht weten, hebben de twee grote politiebonden NPB en ACP, besloten, om in enkele eenheden niet deel te nemen aan deze verkiezingen. Beide bonden streven zogenaamd naar een nieuwe vorm van medezeggenschap. Het komt wat vreemd over dat organisaties die medewerkersparticipatie hoog in het vaandel hebben staan, een dergelijk besluit nemen zonder dat eerst aan de leden voor te leggen.

Kort voor de OR-verkiezingen in 2017 besloot de afdeling Den Haag van de ACP in overleg met het hoofdbestuur, totaal onverwacht en zonder dat besluit aan de leden voor te leggen, om niet deel te nemen aan die verkiezingen. De ACP ging voor de nieuwe vorm van medezeggenschap. Dat besluit stond in schril contrast met de uitslag van een stemming op de laatst daarvoor gehouden ALV. Daarin stemde ruim 90 procent van de leden tegen het ingebrachte voorstel om niet deel te nemen aan de OR-verkiezingen.

Voor de 7 ACP-leden die op de kieslijst van onze eenheid stonden, was het besluit van de eenheidsraad een behoorlijke desillusie en betekende dat voor hen het einde van de actieve medezeggenschap via de OR. Voor andere fracties betekende het zicht op meer zetels in de OR. In allerijl heb ik toen de lijst Bezorgde Dienders opgericht, waarmee wij onverwacht met 7 zetels in de ondernemingsraad Den Haag werden gekozen.

Van de door de ACP toegezegde nieuwe vorm van medezeggenschap is mij, gedurende de gehele zittingsperiode van de huidige ondernemingsraad van de eenheid Den Haag waarvan ik tot aan mijn uitdiensttreding per 1 augustus jl secretaris mocht zijn, niets gebleken.

Op dit moment lijkt er een strijd om de macht gaande, waarbij de indruk wordt gewekt dat de genoemde vakbonden hun invloedsfeer willen vergroten, ten koste van de huidige medezeggenschap. Mijns inziens een zorgelijke ontwikkeling. “Schoenmaker blijf bij je leest”.

We zien de laatste tijd voorbeelden van de strijd om de macht binnen verschillende politieke partijen en we zien ook waar dat toe leidt. Het werkt als een splijtzwam.

Het is goed dat de bonden de rechtspositionele belangen behartigen. Voor bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie, is het echter van belang om deze dicht bij de werkvloer te organiseren. Ervaringsdeskundigen/gebruikers die bekend zijn met de lokale (beleids)behoeften, mores en problematieken kunnen daar beter en sneller op acteren dan pionnen die aangestuurd worden vanuit een bondskantoor ergens in het land. Bovendien hebben zij niet te maken met belangen zoals het vergroten van het electoraat bij een vakbond.

Natuurlijk zullen er verbeterpunten zijn voor de medezeggenschap. Dat zal per ondernemingsraad verschillen en is mede afhankelijk van de kennis, kunde en inzet van de individuele OR-leden. Je hebt nu de mogelijkheid om jouw stem uit te brengen op “jouw” kandidaat. Laat die stem niet verloren gaan.

Met vriendelijke groet,

Dolf Mauritz
Voorzitter Platform Bezorgde Dienders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *