Meteen naar de inhoud

Verkeersboetes om de staatskas aan te vullen?

Het verhogen van verkeersboetes (waarvan er nu al diverse exorbitant hoog zijn) door het huidige Kabinet, is niet de eerste keer wanneer de bodem van de schatkist zichtbaar wordt.
In 2010 stuurden wij onderstaande brief aan de toenmalig woordvoerders politie van de Kamerfracties………

Leiderdorp, 14 september 2010.

Geachte volksvertegenwoordigers,

In november 2007 vroegen wij uw aandacht voor de exorbitante verhoging van de verkeersboetes destijds. Het toenmalige Kabinet wilde geld genereren (naar schatting 90 miljoen euro) door het verhogen van boetes voor verkeersovertredingen met maar liefst twintig procent. De reden daarvan zou o.a. zijn om de “inflatie bij te houden”.

In de afgelopen week presenteerde het demissionaire Kabinet het voorstel om de verkeersboetes wederom te verhogen met 15 procent. Wederom wordt de weggebruiker als gemakkelijke melkkoe gebruikt om de tekorten in de staatskas te compenseren. De politieagent op straat wordt gebruikt of misschien wel misbruikt om deze maatregel bij de burger te “verzilveren”.

Het nieuws verschijnt met krantenkoppen als: “POLITIE GAAT JAGEN OP WEGGEBRUIKERS” en dat maar liefst met 30.000 agenten. Dergelijke koppen met een negatieve lading maken ons werk lastig. De politie jaagt niet, maar constateert overtredingen en spreekt de burger daarop aan. Het beleid wordt niet door de politie gemaakt maar slechts uitgevoerd.

En was het maar waar dat er 30.000 politiemensen op straat beschikbaar waren. Dat zou een groot deel van de huidige roosterdruk wegnemen en de pakkans van de crimineel verhogen. Helaas is dat (nog) een utopie.

Bekeuringen zijn een instrument dat gebruikt kan worden wanneer o.a. weggebruikers in de fout gaan. Het gaat er nu op lijken dat we blij mogen zijn met mensen die zich niet gedragen zoals het behoort, omdat zij een welkome aanvulling voor de staatskas kunnen vormen.

In het verleden werden de bedragen voor overtredingen al diverse malen verhoogd tot inmiddels buitenproportionele hoogten. Dat werd gedaan onder het motto veiligheid en later werd het milieu daarbij als reden aangevoerd. De gemiddelde burger is echter niet gek en vermoedt dat andere doeleinden de oorzaak van de verhogingen zijn. De agent op straat krijgt dat als volgt naar zijn of haar hoofd:

U hebt geen tijd voor mijn inbraak, vernieling, mishandeling etc. maar wel voor het feit dat er 8 km te snel wordt gereden op de snelweg? Er zijn verkeersovertredingen die zwaarder worden gestraft dan bijv. het plegen van diefstal, mishandeling of inbraak.

Het was al moeilijk uit te leggen, maar wanneer de door het huidige Kabinet aangekondigde verhogingen ingevoerd zullen worden, zal de agent het helemaal niet meer uit kunnen leggen aan de burger. Het mooie beroep van politieambtenaar wordt gereduceerd tot ordinaire belastinginner. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn.

Als Platform Bezorgde Dienders geven wij u graag in overweging om het vorenstaande mee te nemen tijdens de onderhandelingen, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen leiden tot de totstandkoming van het nieuwe Kabinet. Wij zijn graag bereid om het bovenstaande mondeling toe te lichten.

Namens het Platform Bezorgde Dienders,
Dolf Mauritz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *