Meteen naar de inhoud

Voorstel Platform Bezorgde Dienders, mbt komende CAO. Reageer voor 29 mei 2020


0623 – 114039
bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl

Den Haag, 20 mei 2020.

Collega’s,

We beleven bizarre tijden.
Door een ‘onzichtbare vijand’ uit volkomen onverwachte hoek, spatten vermeende zekerheden als een zeepbel uit elkaar. Van veel gewone dingen werd, nu zij niet meer binnen handbereik liggen, ineens duidelijk dat zij best bijzonder waren.

De mensen in de zorg kregen het buitenproportioneel zwaar te verduren. Maar ook voor onze collega’s was er naast de risico’s die ons vak kent, plotseling die onzichtbare vijand waardoor het fysieke optreden van de diender in de samenleving moest veranderen.

Letterlijk en figuurlijk afstandelijker. Maar ook nu wordt er van die diender verwacht dat hij/zij die stap vooruit doet, waar de burger stappen achteruit doet. De praktijk heeft uitgewezen dat collega’s van ons als gevolg daarvan besmet konden worden met het coronavirus.

Ondertussen tikt de tijd langzaam maar zeker door en nadert het moment dat, ondanks bovengenoemde omstandigheden, de politievakorganisaties met elkaar gaan bespreken met welk eisenpakket zij de komende CAO-onderhandelingen in zullen gaan.

Volgens vooraanstaande economen heeft onze economie in verhouding tot de meeste andere Europese lidstaten, aardig wat vlees op de botten. Dat neemt niet weg dat ons land waarschijnlijk op alle fronten een tijd van krimp tegemoet zal gaan, met gevolgen die ook op alle fronten voelbaar zullen worden.

In dat licht is het niet ondenkbaar dat de CAO-onderhandelingen een gecompliceerder verloop zullen hebben dan eerder werd verwacht.

Zoals jullie weten zijn wij als Platform Bezorgde Dienders (PBD), geen vakorganisatie en hebben derhalve ook geen plaats aan de onderhandelingstafel. Wel zijn we inmiddels een bekend gremium geworden, in onze organisatie, bij de 2e Kamer en de media.
(Google ter info eens op: Platform Bezorgde Dienders / Tweede Kamer).

In dat kader waren wij als PBD op 24 februari 2017, met het aanbieden van de petitie “No man left behind” (Politie-agent tot max. 62 jaar) met inmiddels 23.000 handtekeningen, de katalysator voor een door de politiebond ingediend burgerinitiatief. Later volgden de onderhandelingen over mogelijkheden voor vroegpensioen, speciaal voor onze beroepsgroep. De uitkomst daarvan werd overigens met gemengde gevoelens ontvangen.

Naar aanleiding van de komende CAO-onderhandelingen willen wij het volgende met jullie delen:

Inmiddels kennen de meesten van ons Dr. Diederik Gommers, de bekende autoriteit op het gebied van de Intensieve zorg. Wekenlang deed hij iedere avond in een actualiteitenprogramma en bij de wekelijkse persconferenties in de 2e Kamer, verslag over de stand van zaken op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen.

Wanneer een beroepsgroep in de schijnwerpers komt en men ziet wat het werk van die beroepsgroep werkelijk inhoudt, dan klinkt ineens de roep om waardering. Niet alleen in de vorm van handenklappen, maar ook in de vorm van een salaris dat recht doet aan dat belastende werk. Tijdens één van de uitzendingen kwam dat onderwerp ter sprake.

Dr. Gommers gaf toen aan dat men bij onderhandelingen over salariëring, voor de gehele beroepsgroep klakkeloos hetzelfde percentage van salarisverhoging hanteerde. Hij vond dat eigenlijk niet reëel ten opzichte van de mensen lager in de organisatie, die het vaak al niet te breed hebben en toch in de frontlinie staan.

Wanneer bij CAO-onderhandelingen jaren achtereen de salarissen van al de medewerkers met een gelijk percentage wordt verhoogd, leidt dat tot steeds groter wordende inkomensverschillen tussen de hoogst- en laagstbetaalden van dezelfde organisatie.

Het is simpel: 5% van 2000 = 100 en 5% van 7000 = 350. Natuurlijk zal de fiscale afdracht van die 350 Euro groter zijn, maar het uiteindelijke netto bedrag zal altijd beduidend hoger zijn dan wat er overblijft van 100 Euro.

Gommers roerde een punt aan dat ons als PBD al jaren bezighoudt en waarover wij in één van de eerdere aankondigingen al eens een voorstel deden. Wij ontvingen daar toen veel positieve reacties op. Helaas ook enkele minder fraaie.

Een looneis in de vorm van een verhoging van het maandsalaris met een gelijk netto bedrag voor iedere medewerker, is een optie. Daarbij gaat iedere medewerker erop vooruit en de kloof tussen de hoogst- en laagstbetaalden wordt niet vergroot. Ook daarbij is er de mogelijkheid dat de werkgever de afgesproken verhoging gedurende de looptijd gefaseerd toekent.

In 2007 kwam één van de politiebonden met een dergelijk voorstel. De verschillen tussen de eisenpakketten van de politiebonden en een gebrekkige bereidheid tot samenwerking, waren er toen vermoedelijk de oorzaak van, dat het voorstel sneuvelde nog voor het serieus aan de onderhandelingstafel kon worden besproken. De toenmalige minister van BZK spinde daar garen bij.

De politiebonden lijken nu meer besef te hebben van de noodzaak om samen op te trekken. Ons inziens heeft een voorstel als bovengenoemde optie, dan ook een grotere kans van slagen om daadwerkelijk meegenomen te worden naar de onderhandelingstafel.

Wij zijn benieuwd hoe jullie tegenover deze optie staan en vragen jullie hierbij om dat voor 29 mei 2020 (het moment dat de eerste voorbespreking tussen de vakbonden plaatsvindt) bij ons aan te geven door een bericht te zenden naar het volgende mailadres:

Bezorgdedienders@gmail.com

De uitslag zullen wij aan de bonden meedelen.

Tot slot:

Wij schreven al over de te verwachten tijd van krimp over de hele maatschappelijke linie.

Veel mensen die werkzaam zijn in de burgermaatschappij/het bedrijfsleven, ondervinden daar nu reeds de gevolgen van. Ook de overheidsorganen zullen niet buiten schot blijven. Het is niet ondenkbaar dat onze werkgever met een ‘tegenbod’ zal komen dat neerkomt op de ‘nullijn’.

Als PBD pleiten wij er in ieder geval voor om de schouders, die in de zin van onregelmatige werktijden de zwaarste lasten dragen, eerlijk te belonen.

Als gevolg van het personeelsbeleid in de afgelopen decennia, heeft onze organisatie nu te maken met aanzienlijke vergrijzing. Veel oudere medewerkers doen een beroep op arbeidsvoorwaarden, waardoor zij bijvoorbeeld geen nacht- en piketdiensten meer draaien. In die zin is de organisatie niet meer in balans en draait de ‘jongere categorie’ collega’s veel nachtdiensten, doordat deze niet meer evenredig verdeeld kunnen worden.

Wij pleiten er voor, dat tegenover deze zwaardere belasting, die grote impact heeft op de gezondheid en privéleven van de diender, de onregelmatigheidstoeslag in ieder geval substantieel wordt verhoogd.

Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz

13 reacties op “Voorstel Platform Bezorgde Dienders, mbt komende CAO. Reageer voor 29 mei 2020”

 1. Ik vind beide voorstellen zeer de moeite waard. Het opnieuw balanceren van de salarisverschillen in de politie-organisatie kan ons nieuwe verbondenheid opleveren.

  1. Dank voor je reactie Joop. Zeker voor een collega op een positie voor wie geldt dat het voorstel voor een gelijke netto verhoging voor alle werknemers, vermoedelijk minder op zal leveren dan een gelijke procentuele verhoging over de hele linie. In de tweede zin van jouw reactie raak je de kern en benoem je precies het positieve bijkomende effect / ‘bijvangst’ die een dergelijke regeling zou kunnen opleveren. Mooi!

   1. In beide voorstellen kan ik mij vinden. Is inderdaad eerlijker en voor de jongere collegas die veel onregelnatige diensten werken een verdiende verhoging.

   2. In het voorstel lagere schalen meer betalen dan hogere schalen honderd procent : mee eens. Met andere voorstel heb ik meer moeite: creëren een afstand tussen jeugd en oud in organisatie. Een reactie was blauw stroomt leeg: ja maar niet naar opsporing. Vacatures : geen sollicitanten is niet vreemd. Bij aanvang corona maatregelen werd opsporing vergeten. Geen schermen in verhoorkamers. Ik zou zeggen pas op met verdeeldheid onderling!!!!!

  2. Hallo,
   Ik sta achter de voorstellen.

   Ik draai zelf geen nachtdiensten meer(ontheffing).
   Maar ik vind zeker dat de OT voor deze op onnatuurlijke tijden werken beter beloond zouden moeten worden.

   Mvg.

 2. Goedemorgen.
  Ik ben het zeker eens met het ophogen van de onregelmatigheid toelage.
  Die is nu belachelijk laag. Als ik een een late dienst moet werken kost veel collega’s dit geld.
  Je moet zelf maar regelen tussen de meldingen door dat je iets warms te eten hebt. Na 23.00 zul je vaak met de auto moeten en dus vaak een auto aan moeten schaffen.
  Toeslag is 4.63 bruto meen ik.
  Te gek voor woorden.
  Nachtdiensten en weekend ook bijzonder slecht.
  Veel mensen gaan dan dus uit het blauw.
  Maar goed. Oud verhaal de overheid vind blauw kennelijk totaal niet belangrijk.

 3. Schandalig…… waar blijft de actie om is op papier te hebben dat wij een zwaar beroep uitoefenen? Als de pompbediende dit voor elkaar krijgt, de brandweer en het ambulance personeel dit al reeds zijn hoe kan de politie hier dan achter blijven?????
  Tevens hoe kan de regeling van de Niveau 3 collega’s zo slecht geregeld zijn dat er pas in 2028 enige doorstroming gaat plaats vinden… tot die tijd zijn dit collega’s zonder enige mogelijkheid van vorm tot doorgroei mogelijkheden.
  Nee we gaan ons af laten schepen met een paar tientjes per maand extra. Dit is toch weer absurd? Je kan beter je vakbond opzeggen, scheelt je dezelfde aantal tientjes per jaar!

 4. Brigitte Arbouw-Krommedijk

  Ik sta helemaal achter jullie voorstel. Moet nog 2 jaar nachtdienst draaien en hoop dat de ontheffing nog bestaat straks als ik 55 ben.

  1. Ik ben het ook eens met beide voorstellen. De nachtdiensten die ik overigens zelf niet draai moeten beter betaald worden het vergt idd veel van de gezondheid van de collega’s.
   En is gezondheid niet het aller belangrijkst!!

 5. Een goed voorstel. De “kloof” moet inderdaad niet groter worden. Iedereen doet op zijn niveau zijn best.
  Mijn grootste zorg is inderdaad de vergrijzing. Zorg dat er aanvulling komt van jonge politie mensen en maak het vak met secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker en werf actiever dan dat nu het geval is.
  We hebben een mooi maar ook moeilijk vak in een lastige gevarieerde maatschappij en werken met betrokken mensen en dat moet zo blijven.

 6. Beide voorstellen spreken mij wel aan. Eerlijk delen naar schaal.
  Ook zou ik graag in de cao zien, dat het vroegpensioen voor de groep tussen de 55 en 58 jaar geregeld wordt. Het is een mooi resultaat maar er zijn nog veel ouderen die ernaast grijpen. Vast leggen in een structurele regeling.

 7. Eens met beide voorstellen. Dit moet op zijn minst onderwerp van gesprek zijn. Het zijn inderdaad bizarre tijden. Zo duidelijk als het vitale aspect omtrent werken in de zorg ineens was, zo mag ons vitale karakter diezelfde waardering krijgen. Mijn partner werkt in een sector waarin wij thuis rekening (moeten) houden met een inkomensverlies ergens het komende jaar, 2 jaar, 3 jaar? Die onzekerheid is niet sexy. Ons vak biedt dan misschien zekerheid tot het voortbestaan ervan, de (maatschappelijke) waardering is echter ver te zoeken. Maar wat ik nog veel belangrijker vind… Dat overgangsbeleid dat bij de vorige CAO is bedacht, moet onmiddellijk worden herzien of zodanig worden aangepast, dat de Niveau 3 Generalist niet langer als voetveeg wordt neergezet! Ik heb werkelijk waar nog nooit zo’n bekrompen en oneerlijk beleid gehanteerd zien worden als bij deze CAO afspraak. Het verschil tussen de 3 en 4 is in de praktijk totaal verdwenen vergeleken met hoe het vroeger ooit eens is bedacht. Sterker nog, in de praktijk wordt van de niveau 3 exact hetzelfde verwacht als van de niveau 4. De niveau 3 collega doet dan ook niet onder voor de niveau 4. Menigeen is ooit begonnen met het lokkertje; “Je voldoet, maar we moeten niveau 3 klassen vullen, maar je kunt intern vrij snel doorstromen”. Dat was de eerste worst waar ik in de organisatie mee te maken kreeg, en vandaag nog last van heb. Ik zet me graag in voor de belangen van collega’s en roep degenen in dezelfde situatie op om hiervoor zijn/haar nek uit te steken. Met zijn allen valt er mogelijk iets in te bereiken, en die kar wil ik met het oog op de CAO onderhandelingen best trekken… Politiewerk is het allermooiste vak op aarde, maar werken bij de Nederlandse Politie…….?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *